Κοινωνική μεταβολή και Κοινωνική Πολιτική

Σκοπός μαθήματος είναι η γνωριμία του/της φοιτητή/τριας με τη θεματική ενότητα της Κοινωνικής Μεταβολής ως βασική κοινωνιολογική έννοια και με τη σχέση της με την κοινωνική πολιτική. Δίνεται έμφαση στην κατανόηση των διαδικασιών Κοινωνικής Μεταβολής και των παραγόντων που την προκαλούν. Ορισμός της έννοιας και του φαινόμενου της Κοινωνικής Μεταβολής και συστηματική ανάλυση των στοιχείων του ορισμού. Παραδείγματα κατανόησης: Σταθερότητα και Μεταβολή, Η Θεωρία της Εξέλιξης, Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός, Παράγοντες της Κοινωνικής Μεταβολής και Κατευθύνσεις της Κοινωνικής Μεταβολής. Η Κοινωνική Μεταβολή σε σχέση με τη σύγχρονη Κοινωνική Πολιτική και τα πεδία της Εκπαίδευσης, της Εργασίας, της Οικογένειας, της Οικονομίας, της Υγείας, του Αποκλεισμού, της Μετανάστευσης μέσα σε περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Περιγραφή του Σεμιναρίου για το ακ. έτος 2019-2020.

Περίγραμμα του Σεμιναρίου.

Προτάσεις θεματικών ενοτήτων για εργασίες.

 

Κωδικός Γραμματείας
510455
Κατηγορία
Σεμινάριο
Διδακτικές μονάδες
3
ERASMUS
Δεν διδάσκεται