Επιμέλεια και συμμετοχή στη συγγραφή του βιβλίου "Τα Οικονομικά της Κοινωνικής Πολιτικής"

Εκδόθηκε από τις εκδόσεις ΔΙΟΝΙΚΟΣ (ISBN978-960-6619-96-0) το βιβλίο που επιμελήθηκαν οι Καθηγητές Παπαθεοδώρου Χρίστος και Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος. Ανάμεσα στους συγγραφείς βρίσκονται τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος: Καθ. Μ. Καραμεσίνη, Επικ. Καθ. Ν. Κουραχάνης, Καθ. Σ. Μαυρουδέας και Καθ. Χ. Παπαθεοδώρου.

Σκοπός του τόμου  είναι να εισαγάγει και να εξοικειώσει τους αναγνώστες  στις θεωρίες και τις μεθόδους της επιστήμης της οικονομίας που σχετίζονται με την ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων και την Κοινωνική Πολιτική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρουσίαση εναλλακτικών θεωρητικών «παραδειγμάτων», πέραν του κυρίαρχου νεοκλασικού παραδείγματος, ενθαρρύνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κριτική σκέψη, διδασκαλία και έρευνα. Οι επιμέρους θεματικές του τόμου  αποτελούν εξειδικευμένα τμήματα της οικονομικής ανάλυσης που συνήθως διδάσκονται σε προχωρημένο επίπεδο με τη χρήση απαιτητικών τεχνικών. Το βιβλίο αυτό αποφεύγει, όσο είναι δυνατόν, την χρησιμοποίηση υπερβολικά εξειδικευμένων τεχνικών και φορμαλισμών και δίνει έμφαση στην αξιωματική θεμελίωση των βασικών επιχειρημάτων και υποθέσεων. Τα επιμέρους κεφάλαια είναι εύκολα κατανοητά από κοινωνικούς επιστήμονες και φοιτητές που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους και τα εργαλεία της επιστήμης της οικονομίας. Στόχος των συγγραφέων είναι η δημιουργία των κατάλληλων ερεθισμάτων στον αναγνώστη για μία κριτική πρόσληψη  των  πτυχών, προϋποθέσεων και συνεπειών που θέτει η επιστήμη της οικονομίας στην κατανόηση και ερμηνεία των διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων αλλά και στον γενικότερο  ρόλο της Κοινωνικής Πολιτικής στην  προαγωγή της κοινωνικής ευημερίας. ------