Φόρμα παραπόνων

Επισυνάπτεται η φόρμα παραπόνων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό συνάντησης δια ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης ώστε να εκτεθούν προβλήματα ή/και τα παράπονά των φοιτητών/τριών που έχουν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.