Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ του Τμήματος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών  «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ», ακ. έτος, 2021-2022. Δείτε συνημμένη την προκήρυξη.