ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “TERRITORIAL ADMINISTRATION, PLANNING AND GOVERNANCE’”, MASTER’S IN “TERRITORIAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS”- SMARTAL (ERASMUS+ KA2) ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

Στις 5 Μαϊου 2021 ξεκίνησε η διδασκαλία της θεματικής ενότητας  “Territorial Administration, Planning and Governance” του μεταπτυχιακού προγράμματος Territorial planning and economic development of rural areas- SmartAl ERASMUS+ KA2 program στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο των Τιράνων, την οποία εκπόνησε και συντονίζει το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής. Η ομάδα διδασκόντων απαρτίζεται από τους: καθ.Θ.Ανθοπούλου (επιστ.υπεύθυνη), η Δρ.Σ.Νικολαϊδου (διδάσκουσα ΑΠΘ), καθ. Η.Μπεριάτος (Παν/μιο Θεσσαλίας), λεκτ. A.Mbrica (European University of Tirana).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus KA2- SmartAl εδώ

Περισσότερες πληροφορίες για το executive Master’s program (al)  εδώ