Μέλος του Board of the Research Network 21 “Quantitative methods” της European Sociological Association (ESA)

Το 2021, η Αγγελική Υφαντή, Διδάκτορας του Τμήματος και Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων, στο 15ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κοινωνιολογικής Εταιρείας (European Sociological Association, ESA), προτάθηκε και έγινε μέλος του Board of the Research Network 21 “Quantitative methods”.

https://www.europeansociology.org/research-networks/rn21-quantitative-methods