Συμμετοχή στο συνέδριο “Trust and Well-being in the Balkans”

Η Καθηγήτρια Α. Μιχαλοπούλου και η μεταδιδάκτορας ερευνήτρια Α. Χαραλάμπη συμμετέχουν με ανακοίνωση στο συνέδριο: Regional Conference “Trust and Well-being in the Balkans” organized by the Bulgarian Sociological Association in collaboration with the national sociological associations of Romania, Serbia and Northern Macedonia, and with the support of the International Sociological Association,  Sofia, September-October, 30-1 [turned into virtual]. Δείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου.

  • Charalampi, A., Tsiganou, J. and Michalopoulou, C. (2021). Investigating the relation of functioning as a determinant of wellbeing to political and social trust in three Balkan countries.