Συμμετοχή σε συνέδριο με θέμα Social Science Methodology

Η καθηγήτρια Α. Μιχαλοπούλου και οι ερευνήτριες Α. χαραλάμπη και Ε. Τσουπαροπούλου συμμετείχαν με ανακοίνωση στο 10th International Conference on Social Science Methodology of RC33 (Logic and Methodology in Sociology), Nicosia, September, 7-10 [turned into virtual]. Δείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου.

  • Charalampi, A., Tsouparopoulou, E., Tsiganou, J. and Michalopoulou, C. (2021).  Investigating the structure of political trust to national institutions: Evidence from the 2016 European Social Survey for Southern Europe.