Σημαντική συμμετοχή του Τμήματος στο 15th Conference of the European Sociological Association (ESA), Barcelona, August-September, 31-3.

Σημαντική ήταν η συμμετοχή του Τμήματος στο 15th Conference of the European Sociological Association (ESA), Barcelona, August-September, 31-3 [turned into virtual].

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του συνεδρίου.

  • Charalampi, A., Michalopoulou, C. and Richardson, C. (2021). Investigating functioning as a determinant of wellbeing and its relation to employment status: Evidence from the European Social Survey, 2006.  
  • Parsanoglou, D., and Yfanti, A. (2021). The Impact of the 2015 "Refugee Crisis" on Perceptions of Migration: Evidence from Greece, Germany and Turkey. 
  • Yfanti, A. and Michalopoulou, C. (2021). Investigating peoples’ perceptions of their social class: Evidence from the 7thwave of the World Values Survey, 2017-2020.