Μετανάστες εργάτες γης στον καιρό της πανδημίας (Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα)

Διοργάνωση: Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Καψάλης Απόστολος, μεταδιδακτορικός ερευνητής Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής

Σύντομη Περιγραφή: Από την έναρξη της πανδημικής κρίσης ο αγροτικός τομέας βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, όχι τόσο για το ζήτημα της προστασίας της υγείας των αλλοδαπών εργατών γης, όσο κυρίως για τη δυνατότητα μετακίνησής τους με σκοπό την ικανοποίηση των καλλιεργητικών αναγκών. Μολονότι στο σύνολο των χωρών-μελών τα έκτακτα μέτρα για την υγεία και την απασχόληση των αλλοδαπών εργατών γης δεν είναι ενιαία, στην Ελλάδα επιλέγεται μια πολύ ιδιαίτερη στρατηγική. Στην αρχή η κρατική αντίδραση εμφανίζει χαρακτηριστικά αδράνειας και ανοχής, ωστόσο από τα μέσα του 2021 επανακτά ορισμένα από τα θεμελιώδη και διαχρονικά χαρακτηριστικά της ελληνικής πολιτικής για τις μεταναστεύσεις. Συγκεκριμένα, υιοθετούνται εκ νέου περιοριστικές λογικές, οι οποίες καταλήγουν να εδραιώνουν όρους καταναγκαστικής εργασίας για τους εργάτες γης, αλλά παραδόξως να προκαλούν σημαντικά προβλήματα και στις ίδιες τις αγροτικές επιχειρήσεις.

Στόχος της επιστημονικής ημερίδας είναι να παρουσιαστούν όλες οι πτυχές του φαινομένου της απασχόλησης αλλοδαπών εργατών γης στην ελληνική αγροτική οικονομία και να συζητηθούν οι (νέες) όψεις της παραβίασης των κοινωνικών τους δικαιωμάτων στο περιβάλλον της πανδημίας. Στην πρώτη ενότητα οι εισηγήσεις εστιάζουν στα ζητήματα αφενός των σύγχρονων εκδοχών κινητικότητας και όρων εργασίας στην ύπαιθρο και αφετέρου στις διαδικασίες επίλυσης της κάλυψης των αναγκών σε εργατικό δυναμικό. Στην δεύτερη ενότητα η έμφαση δίνεται στην εξέλιξη του φαινομένου της καταναγκαστικής εργασίας και ιδίως στις ρίζες και στις προκλήσεις που αυτό συνεπάγεται στη σημερινή συγκυρία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, προσβάσιμη στη διεύθυνση: https://us02web.zoom.us/j/83904897111?pwd=ZENiOGNDWWxpKzhQeGo5aVlRS 1Z1QT09

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο apokapsalis@gmail.com.