Εισήγηση σε διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) με θέμα «Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων: Κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση δυνατοτήτων»

Η καθηγήτρια Ελένη Πρόκου συμμετείχε ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο 3ο webinar της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΕΕΕΕ) με θέμα «Ευρωπαϊκές πολιτικές για την εκπαίδευση ενηλίκων: Κριτική προσέγγιση και αξιοποίηση δυνατοτήτων» (Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021, ώρες 18:00-20:00). Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον ιστότοπο της ΕΕΕΕ:

http://www.adulteduc.gr/