Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης “Tor Vergata”

Η καθηγήτρια Ελένη Πρόκου, ως αλλοδαπό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Πολιτισμική Κληρονομιά, την Εκπαίδευση και τη Γεωγραφία (Beni Culturali, Formazione et Territorio) του Πανεπιστημίου της Ρώμης “Tor Vergata”, έδωσε διάλεξη ως προσκεκλημένη ομιλήτρια στο πλαίσιο των σεμιναρίων των διδακτορικών σπουδών. Ο τίτλος της διάλεξή της ήταν “Adult education and lifelong learning policies in Europe” (διαδικτυακά, 10-6-2022). Περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη σειρά των διαλέξεων βρίσκονται στο σύνδεσμο: http://bcft-2019.lettere.uniroma2.it/offerta-formativa/offerta-formativa-educazione-2021-2022/educazione-2021-2022/