Συμμετοχή του Τμήματος και του Εργαστηρίου STADA Lab στο διεθνές συνέδριο Midterm Conference “Quantitative Methods and the Covid-19 Pandemic”

Σημαντική ήταν η συμμετοχή του Τμήματος και του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης 

Δεδομένων (STADA Lab) στο διεθνές συνέδριο Midterm Conference “Quantitative Methods and the Covid-19 Pandemic” που διοργανώθηκε από το Research Network 21 “Quantitative Methods” (RN21) της European Sociological Association (ESA) που πραγματοποιήθηκε στην Salamanca  5-7 Οκτωβρίου 2022. Πιο συγκεκριμένα οι ανακοινώσεις ήταν: 

  • Yfanti, A. and Michalopoulou, C. (2022). Exploring factors impacting social class perceptions: Evidence from the 2017-2020 7th wave of the World Values Survey for Greece.
  • Charalampi, A. and Michalopoulou, C. (2022). Testing measurement invariance when items are interval: The case of political trust to national institutions.

Η ερευνήτρια του Eργαστηρίου Αγγελική Υφαντή και μέλος του Board of the RN21 ήταν chair στο Session: Impact of Covid-19.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.