ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η καθ. Θ.Ανθοπούλου συμμετείχε, στις 25 Οκτωβρίου, ως προσκεκλημένη εμπειρογνώμονας της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Εθνικό Εργαστήριο Ενδιαφερόμενων Μερών για την Ελλάδα στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Στήριξη της συμμετοχής των Ευρωπαίων πολιτών στη μετάβαση προς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία», και ειδικότερα στη θεματική ενότητα «Βιώσιμα διατροφικά συστήματα».

Το Εργαστήριο αυτό μέσα από τη δικτύωση και την ανατροφοδότηση των συζητήσεων έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός οδικού χάρτη της ΕΕ για μια δίκαιη κλιματική μετάβαση, που θα συγκεντρώσει τις εισηγήσεις των εθνικών αρχών, των πολιτών της κοινωνίας των πολιτών, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες εδώ