ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ REGGIO EMILIA

Η καθηγήτρια Ελένη Πρόκου δίδαξε, με την ιδιότητα της επισκέπτριας καθηγήτριας, στο Τµήµα Εκπαίδευσης και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Dipartimento di Educazione e Scienze Umane) του Πανεπιστηµίου της Modena & Reggio Emilia (Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia - UNIMORE) της Ιταλίας, για ένα μήνα (το Νοέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023). Τα πλάνο διδασκαλίας εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον καθηγητή Nicola Barbieri.