ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2023-24

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Πολιτικής (Ε.Κοι.Π.) διοργανώνει την σειρά διαλέξεων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24.

Οι διαλέξεις διεξάγονται στο χώρο του Ε.Κοι.Π. (Λ. Συγγρού 134, 5ος όροφος) Τετάρτες 12.00-14.00.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των σεμιναρίων στο συνημμένο αρχείο.

 

*Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά στο κοινό. Δεν δίνονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.