Δημοσίευση μεταδιδακτορικής έρευνας

Δημοσιεύθηκε από τις εκδ. Στοχαστής η μεταδιδακτορική έρευνα "Παθογένειες του Συντάγματος και Αναθεώρηση" του κ. Γρηγόρη Αυδίκου, δρ. Συνταγματικού δικαίου, την οποία εκπόνησε στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής υπό την επίβλεψη του κ. Δημ. Καλτσώνη, αν. καθηγητή θεωρίας κράτους και δικαίου.