Συμετοχή στο πρώτο Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Από τον εικοστό στον εικοστό πρώτο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις – αντιλήψεις – σενάρια – προοπτικές – προτάσεις»

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελένη Πρόκου συμμετείχε ως Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής στο 1o Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα μέσα σε 15 ημέρες: Η μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις – αντιλήψεις – σενάρια – προοπτικές – προτάσεις», υπό τη διοργάνωση του Media Pedagogy Research Group του Πανεπιστημίου Αιγαίου (3-5 Ιουλίου 2020). Επίσης, ως προσκεκλημένη ομιλήτρια συμμετείχε στις εισηγήσεις των μελών Δ.Ε.Π.. Το θέμα της εισήγησής της ήταν «Εκπαίδευση ενηλίκων και εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε καιρούς κρίσης».