Πρώτο ενημερωτικό δελτιό δράσεων του προγράμματος «Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents-ASTRAPI»

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράματος «Active Strategies for Prevention and Handling Sexual Harassment Incidents» το οποίο χρηματοδοτείται από το Erasmus + δημιουργήθηκε το 1ο newsletter .

Μπορείτε να το διαβάσετε στα αγγλικά εδώ.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος και τη σελίδα του στο Facebook.