Αγγελική Καζάνη

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Η Αγγελική Καζάνη είναι μεταδιδάκτορας ερευνήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, με θέμα «Τυπική αναπαράσταση κοινωνικών δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό». Η διδακτορική της διατριβή εκπονήθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του ίδιου Τμήματος και αφορούσε τις εφαρμογές ασαφούς λογικής στη μέτρηση των στάσεων. Σπούδασε Κοινωνική Πολιτική (2007) στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και το 2010 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο ίδιο Πανεπιστήμιο στο πρόγραμμα «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική» με ειδίκευση στην «Κοινωνική Προστασία και Κοινωνική Συνοχή». 

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν διενεργηθεί από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ), το Πάντειο Πανεπιστήμιο, την EEO GROUP Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων και το Ίδρυμα Θεμιστοκλή & Δημητρίου Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου.  Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στη διαμόρφωση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Δεικτών Αποτίμησης Πολιτικής Κοινωνικής Προστασίας, για λογαριασμό της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Έχει εργαστεί ως επιστημονική σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Την περίοδο 2018-2019 ήταν μέλος της Εθνικής Διοικούσας Επιτροπής (Υπουργείο Εργασίας) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP) για την επισκόπηση του συστήματος πρόβλεψης και αντιστοίχισης δεξιοτήτων στην Ελλάδα. 

Έχει συμμετάσχει σε δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους, καθώς και σε εκθέσεις που έχουν προκύψει από τη συμμετοχή της σε ερευνητικά προγράμματα. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και είναι reviewer σε διεθνή περιοδικά. Από το 2011 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΚΠ).

Σήμερα, είναι επιστημονική συνεργάτιδα στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Παντείου Πανεπιστημίου.

Google scholar profile

ORCID profile

SCOPUS profile 

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Στατιστική