Αγγελική Καζάνη

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Η Αγγελική Καζάνη είναι Μεταδιδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα «Τυπική αναπαράσταση κοινωνικών δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό». Η διδακτορική της διατριβή εκπονήθηκε στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του ίδιου Τμήματος και αφορούσε τις εφαρμογές ασαφούς λογικής στη μέτρηση των στάσεων. Έχει συνεργαστεί με το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Επίσης, έχει εργαστεί, ως επιστημονική συνεργάτιδα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τη μέτρηση των στάσεων, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Ασαφή λογική, τις οντολογίες, τον σημασιολογικό ιστό, την απασχόληση και την αγορά εργασίας. Από το 2011 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΚΠ).

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Στατιστική