Βασίλειος Μπέτσης

Μεταδιδάκτορας ερευνητής

Ο Βασίλης Γ. Μπέτσης είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εργαστήριο Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης Δεδομένων. Έχει αποκτήσει διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Σπούδασε στο τμήμα Στατιστικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών από το διαπανεπιστημιακό – διατμηματικό πρόγραμμα στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά και Αναλογιστικά Μαθηματικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής) και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Μαθηματικών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης). Εργάζεται από το 2007 μέχρι σήμερα ως σύμβουλος αναλογιστής και είναι πιστοποιημένος σύμβουλος επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Έχει εκπονήσει πλήθος αναλογιστικών μελετών για ταμεία κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής σύνταξης, υγείας και πρόνοιας). Έχει συγγράψει με τον Ομοτ. Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Σ. Ρομπόλη τα βιβλία «H Οδύσσεια του Ασφαλιστικού» (2016) και «H Οδύσσεια της Ελληνικής Οικονομίας» (2018) από τις εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη. Επίσης, έχει συγγράψει με τον Ομοτ. Καθηγητή Σ. Ρομπόλη το έβδομο Κεφάλαιο του συλλογικού τόμου «Κρίση και Κοινωνική Πολιτική: Αδιέξοδα και Λύσεις» από τις Εκδόσεις Τόπος (2018). Επιπρόσθετα, έχει δημοσιεύσει σε συνεργασία με τον Ομότ. Καθηγητή Σ. Ρομπόλη το άρθρο «Δημογραφία, Οικονομική Κρίση και Κοινωνική Ασφάλιση» στο 11ο Τεύχος του Περιοδικού της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής (2019) και το άρθρο «Η Κρίση της Δημόσιας Υγείας και οι Οικονομικές Συνέπειες στην Ελλάδα και την Ευρώπη» στην τριμηνιαία Επιθεώρηση Δικαίου της Κοινωνικής Ασφάλισης (2020). Το ερευνητικό του ενδιαφέρον αφορά στην Εφαρμοσμένη Δημογραφία στην Κοινωνική Ασφάλιση, στις επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού στην Κοινωνική Ασφάλιση, στις επιπτώσεις των δημογραφικών μεταβολών στην οικονομία, την αγορά εργασίας και την κοινωνική προστασία, στα οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης και στις ποσοτικές μεθόδους για την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής αποτελεσματικότητας συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Γνωστικό αντικείμενο
Γήρανση και κοινωνική ασφάλιση