Φωτεινή Σανιδά

Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Φωτεινή Σανιδά είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο των Εργασιακών Σχέσεων στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Αποφοίτησε το 2013 από το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου. Ολοκλήρωσε στο ίδιο τμήμα το 2016 τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο πρόγραμμα Κοινωνική Πολιτική Μέθοδοι και Εφαρμογές με κατεύθυνση Έργασία και πολιτικές απασχόλησης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στα πλαίσια του διδακτορικού της εστιάζονται σε ζητήματα εργασιακών σχέσεων και συνθηκών εργασίας.

Γνωστικό αντικείμενο
Εργασιακή Επισφάλεια