Κώστας Φραγκιαδάκης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ο Κώστας Φραγκιαδάκης είναι Ψυχολόγος. Ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στο τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ (2001) και συνέχισε στο ίδιο τμήμα αποκτώντας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία των Εξαρτήσεων (2006). 

Έχει εργαστεί σε δομές πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, καθώς και σε προγράμματα άρσης του κοινωνικού αποκλεισμού. Σήμερα εργάζεται στο Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ.

Το ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζει στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑλΟ), στον κοινωνικό αποκλεισμό και στην ψυχολογία των εξαρτήσεων. Το διαχρονικό ενδιαφέρον του για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις Εργασιακής Ένταξης τον οδήγησε στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου εκπονεί διδακτορική διατριβή με τίτλο "Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Εργασιακή (Επαν)ένταξη Απεξαρτημένων Ατόμων" υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Χρίστου Παπαθεοδώρου. Συμμετέχει στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ΚΑΛΟ (ΕΠΚΑΛΟ) (www.kalomathe.gr) που έχει στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στο αναπτυσσόμενο πεδίο της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Οικονομία