Κυριακή-Ελένη-Λεμονιά Λαζαρίδη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Υποψήφια Διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Απόφοιτη του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Κομοτηνή) κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασίας (BSW).

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη "Διοίκηση Μονάδων Υγείας" (MSc) από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. 

Εργάζεται ως Κοινωνική Λειτουργός σε Μονάδα Υγείας του Υπουργείου Υγείας στη 2η Υγεινομική Περιφέρεια Πειραιώς & Νήσων Αιγαίου. 

Ενεργό μέλος του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος και ένα απο τα ιδρυτικά μέλη του Δικτύου Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής (ΔΑΣ). 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη και τις εφαρμογές της κοινωνικής πολιτικής σε σχέση με την ταυτότητα φύλου και τον σεξουαλικό προσανατολισμό με έμφαση στα ηλικιώμενα άτομα. 

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Πολιτική για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, Τρίτη Ηλικία, Ταυτότητα Φύλου