Αικατερίνη Μιχαλοπούλου

Καθηγήτρια

Η Αικατερίνη Μιχαλοπούλου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ειδικεύτηκε στη Στατιστική (Diploma, M.Sc., Ph.D.) στο London School of Economics and Political Science. Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (1985-1998). Οι δημοσιεύσεις και τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται σε ζητήματα μεθοδολογίας, σχεδιασμού, οργάνωσης, εκτέλεσης των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών μεγάλης έκτασης, συγκρισιμότητας και ανάλυσης των δεδομένων τους.

ORCID profile 

Scopus author ID

Google scholar profile

Γνωστικό αντικείμενο
Μεθοδολογία και Στατιστική της Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας