Κυριακή Λαμπροπούλου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Κυριακή Λαμπροπούλου είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο του φύλου και κοινωνικής πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική πολιτική με έμφαση στο φύλο και στη φροντίδα στo Πανεπιστήμιo του Bristol, του Oslo και του Mannheim.Το ερευνητικό της ενδιαφέρον αφορά την εννοιολόγηση της φροντίδας στην κοινωνική πολιτική και τη σχέση της με το φύλο. Εργάζεται ως ειδική επιστήμονας στον Συνήγορο του Πολίτη.

Γνωστικό αντικείμενο
Φύλο και κοινωνική πολιτική