Μαρία Γκολφινοπούλου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Μαρία Γκολφινοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Είναι Κοινωνική Λειτουργός απόφοιτος του Τ.Ε.Ι. Πάτρας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών "Δημόσια Υγεία" με ειδίκευση στην Κοινωνική Ιατρική, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Η ερευνητική μελέτη που έκανε κατά την εκπόνηση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είχε θέμα τις "Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στη σωματική και γνωστική γήρανση". Εργάζεται στον τομέα Υγείας και Πρόνοιας και συγκεκριμένα στα αντικείμενα Κοινωνικής Μέριμνας και Δημόσιας Υγείας, ως επιστημονικό στέλεχος στην πρώτη γραμμή του τομέα εργασίας της. 

Είναι υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και έχει ερευνητικό αντικείμενο με θέμα "Ο ρόλος των επιστημονικών στελεχών πρώτης γραμμής στη διαμόρφωση και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής" με ερευνητικό ενδιαφέρον στις υπηρεσίες α) Απασχόλησης β) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και γ) Κοινωνικής Μέριμνας.

 

Γνωστικό αντικείμενο
Ο ρόλος των επιστημονικών στελεχών πρώτης γραμμής