Μαρία Δόγια

Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Μαρία Δόγια είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2003). Έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές Ειδίκευσης στην Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2005), στις Επιστήμες Εκπαίδευσης και Αγωγής με Ειδίκευση: Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (2009) και στην Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής με Ειδίκευση: Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (2020). Για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 έλαβε υποτροφία από το ελβετικό ομοσπονδιακό κράτος και πραγματοποίησε προ-διδακτορική έρευνα στο Institut für Soziologie του Πανεπιστημίου της Βασιλείας με θέμα "Greek-language Schools in Switzerland: Institutional Objectives and Their Practical Implications in Times of Serious Change". Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στον ιδιωτικό τομέα και από το 2009 εργάζεται ως Κοινωνιολόγος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Έχει συμμετάσχει επίσης ως ερευνήτρια στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα "Combating HOMophoBic And Transphobic bullying in schools in Greece, Cyprus and Lithuania - HOMBAT" που στην Ελλάδα υλοποιήθηκε από το ΚΜΟΠ (2018). Είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και η διατριβή της αφορά σε κοινωνικές πολιτικές ένταξης των Ρομά σε τοπικό επίπεδο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ένταξης, και εκπαίδευσης και ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

 

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Ένταξη