Ματίνα Παπαγιαννοπούλου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Ματίνα Παπαγιαννοπούλου είναι κοινωνική επιστήμονας /ερευνήτρια με σπουδές στην Κοινωνιολογία (ΒΑ, Πάντειο Πανεπιστήμιο) και μεταπτυχιακά στην Εγκληματολογία (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και τις Διεθνείς Σπουδές Ασφάλειας (ΜΑ, University of Reading), ενώ έχει ειδικευτεί σε θέματα ισότητας και φύλου. Συνεργάζεται είκοσι έτη με το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), αρχικά ως Υπεύθυνη τμήματος ερευνών & εκδόσεων, ενώ τα τελευταία δέκα έτη ως Επιστημονική συντονίστρια των 63 υποστηρικτικών δομών του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών. Έχει συμμετάσχει ως συντονίστρια ή/και ερευνήτρια σε περίπου πενήντα έρευνες για θέματα φύλου, έμφυλης βίας, γυναικείας μετανάστευσης κ.ά. στην Ελλάδα και το εξωτερικό και επίσης, έχω διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ είναι διδάσκουσα σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλης βίας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Έχει αποτελέσει μέλος σε επιστημονικές επιτροπές για θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων, έχει συμμετάσχει σε προγράμματα δράσης για την εκπαίδευση, την απασχόληση, την έμφυλη βία και τη συμβουλευτική γυναικών και έχει συγγράψει άρθρα, μελέτες και βιβλία για την ισότητα των φύλων.

Γνωστικό αντικείμενο
Έμφυλη βία, trafficking, φύλο, φεμινισμός