Αναστασία Χαραλάμπη

Διδάσκουσα ΕΣΠΑ

Η Αναστασία Χαραλάμπη είναι πτυχιούχος (2011) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Ιούνιο του 2014 υποστήριξε τη Διπλωματική της Εργασία στο πλαίσιο του διετούς ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Τον Ιούνιο του 2018 ολοκλήρωσε με Άριστα τη Διατριβή της στο ίδιο Τμήμα, η οποία εκπονήθηκε στα Αγγλικά με τίτλο «Η σημασία του επιπέδου μέτρησης των ερωτήσεων-μονάδων κατά τη διερεύνηση της δομής και την αποτίμηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων πολυδιάστατων εννοιών».

Είναι ακαδημαϊκή υπότροφος στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής Στατιστικής και διδάσκει τα μαθήματα Στατιστική Ι: Περιγραφική Στατιστική, Στατιστική ΙΙ: Δειγματοληπτική θεωρία και πρακτική και Στατιστική Συμπερασματολογία. Παράλληλα, εκπονεί τη δεύτερη τριετία Μεταδιδακτορικής έρευνας στα Αγγλικά στο ίδιο Τμήμα υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Αικ. Μιχαλοπούλου και με τίτλο «Διερευνώντας τη διαχρονική συγκρισιμότητα εννοιών: Η περίπτωση των μετρήσεων για την ευζωία στην Ευρωπαϊκή Κοινωνικής Έρευνα, 2006 και 2012».  Πρόσφατα ολοκλήρωσε την πρώτη τριετία Μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο «Διερεύνηση της θεωρητικής δομής και εκτίμηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της μέτρησης για την ευζωία: Δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, 2006 και 2012» (12/2018-01/2022). Μέσω της έρευνας προτάθηκε λύση για το πώς το διαφορετικό επίπεδο μέτρησης των ερωτήσεων-μονάδων μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά τον έλεγχο του διαστατού της κλίμακας μέτρησης της ευζωίας και την ανάλυση αξιοπιστίας και εγκυρότητά της. Επίσης, προτάθηκε λύση για την κατασκευή των υπό-κλιμάκων που θεμελιώνει η συγκρισιμότητα τους διαχρονικά και μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στον 3ο και 6ο Γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας.

Συμμετέχει ως ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «Safe At Work» με σκοπό το σχεδιασμό και την ανάλυση δεδομένων σχετικά με τη στάση των ανδρών για τη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Πρόκειται για σύμβαση επιχορήγησης έργου μεταξύ του Διαχειριστή Επιχορήγησης «ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ» και του Φορέα Υλοποίησης έργου «ACTIONAID ΕΛΛΑΣ-ΑΜΚΕ».

Έχει συμμετάσχει σε δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους, έχει παρουσιάσει το έργο της σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και από το 2019 είναι reviewer των περιοδικών Communications in Statistics: Case Studies Data Analysis and Applications και Health Education Journal,από το 2020 των Journal of Anxiety Disorders, Addictive Behaviors και Drug and Alcohol Dependence κι από το 2021 του Frontiers in Psychology.   

Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «Η σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημοσίου τομέα» για λογαριασμό του Κοινωνικού Πολύκεντρου της ΑΔΕΔΥ (06/2021-10/2021), το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα». Παράλληλα, η ερευνητική πρόταση με τίτλο «Ελλάδα και Νότια Ευρώπη: Διερευνώντας την πολιτική εμπιστοσύνη σε θεσμούς, την κοινωνική εμπιστοσύνη και τις ανθρώπινες αξίες, 2002-2017», στην οποία συμμετείχε επίσης ως ερευνήτρια (06/2020-08-2021), συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».

Επιπλέον, έχει εργαστεί ως Επιστημονική Συνεργάτης του ΕΠΙΨΥ. Αποτέλεσε μέλος της ομάδας της Ευρωπαϊκής πιλοτικής έρευνας Eurograduate (Κοινοπραξία έξι Ευρωπαϊκών ερευνητικών ινστιτούτων: ROA, DZHW, HIS, DESAN, cApStAn και GESIS. Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Negotiate (Horizon2020, The University of Basel, Seminar fϋr Sociologie, 04/2016-07/2016) και στο ερευνητικό πρόγραμμα Health Behaviour in School-aged Children (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, ΕΠΙΨΥ, 01/2014-04/2014). Επίσης,  συμμετείχε στη συγγραφή οδηγού μέτρησης της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΚΕ, 01/2015-04/2015) και σε πρακτική άσκηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ, 01/2012-05/2012).

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Στατιστική