Αναστασία Χαραλάμπη

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια

Η Αναστασία Χαραλάμπη είναι πτυχιούχος (2011) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Ιούνιο του 2014 υποστήριξε τη Διπλωματική της Εργασία στο πλαίσιο του διετούς ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Τον Ιούνιο του 2018 ολοκλήρωσε με Άριστα τη Διατριβή της στο ίδιο Τμήμα, η οποία εκπονήθηκε στα Αγγλικά με τίτλο «Η σημασία του επιπέδου μέτρησης των ερωτήσεων-μονάδων κατά τη διερεύνηση της δομής και την αποτίμηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων πολυδιάστατων εννοιών».

Εκπονεί τη Μεταδιδακτορική της έρευνα στα Αγγλικά στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Αικ. Μιχαλοπούλου και με τίτλο «Διερεύνηση της θεωρητικής δομής και εκτίμηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων της μέτρησης για την ευζωία: Δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα, 2006 και 2012». Μέσω της έρευνας θα προταθεί λύση για το πώς το διαφορετικό επίπεδο μέτρησης των ερωτήσεων-μονάδων μπορεί να αντιμετωπιστεί κατά τον έλεγχο του διαστατού της κλίμακας μέτρησης της ευζωίας και την ανάλυση αξιοπιστίας και εγκυρότητά της. Επίσης, θα προταθεί λύση για την κατασκευή των υπό-κλιμάκων που να συμφωνεί με τη θεωρία και θα θεμελιωθεί η συγκρισιμότητα των υπό-κλιμάκων διαχρονικά και μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στον 3ο και 6ο Γύρο της Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας.

Είναι Επιστημονική Συνεργάτης του ΕΠΙΨΥ από το Μάιο του 2020. Παράλληλα, η ερευνητική πρόταση με τίτλο «Ελλάδα και Νότια Ευρώπη: Διερευνώντας την πολιτική εμπιστοσύνη σε θεσμούς, την κοινωνική εμπιστοσύνη και τις ανθρώπινες αξίες, 2002-2017», στην οποία συμμετέχει ως ερευνήτρια, λαμβάνει χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση τους νέους ερευνητές - κύκλος Β'».

Έχει συμμετάσχει σε δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους, έχει παρουσιάσει το έργο της σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και από το 2019 είναι reviewer των περιοδικών Communications in Statistics: Case Studies Data Analysis and Applications και Health Education Journal κι από το 2020 των Journal of Anxiety Disorders, Addictive Behaviors και Drug and Alcohol Dependence.   

Επιπλέον, αποτέλεσε μέλος της ομάδας της Ευρωπαϊκής πιλοτικής έρευνας Eurograduate (Κοινοπραξία έξι Ευρωπαϊκών ερευνητικών ινστιτούτων: ROADZHWIHSDESANcApStAn και GESIS). Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Negotiate (Horizon2020, The University of BaselSeminar fϋSociologie, 04/2016-07/2016) και στο ερευνητικό πρόγραμμα Health Behaviour in School-aged Children (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, ΕΠΙΨΥ, 01/2014-04/2014). Επίσης,  συμμετείχε στη συγγραφή οδηγού μέτρησης της Κοινωνικής Απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΚΕ, 01/2015-04/2015) και σε πρακτική άσκηση στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ, 01/2012-05/2012).

 

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Στατιστική