Ορέστης Κολοκούρης

Υποψήφιος Διδάκτωρ

Ο Ορέστης Κολοκούρης είναι υποψήφιος διδάκτορας στα γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνικής Γεωγραφίας, Εδαφικής Διακυβέρνησης και Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Κάτοχος πτυχίου Bachelor of Enigineering από το Πανεπιστήμιο του Teesside του Ηνωμένου Βασιλείου (2002), πτυχίων Maîtrise στην Επιστήμη Περιβάλλοντος (2005) και στη Γεωγραφία Περιβάλλοντος (2006) στο τμήμα Γεωλογίας και Γεωγραφίας αντίστοιχα του Πανεπιστημίου της Ορλεάνης της Γαλλίας. Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Master de Rechereche στη Γεωγραφία- Χωροταξία του Πανεπιστημίου Toulouse II – Le Mirail της Γαλλίας (2007).

Απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (2019), όπου πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (2018). Σήμερα εργάζεται ως υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή και σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το Πράσινο Ταμείο και το Πράσινο Ινστιτούτο.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα στα πλαίσια του διδακτορικού εστιάζονται στη μελέτη των περιβαλλοντικών συγκρούσεων και των κοινωνικών κινημάτων, τη μελέτη της οργάνωσης του περιαστικού κυρίως χώρου και τη μεθοδολογία μακροσκοπικής ανάλυσης των συγκρούσεων. Στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων έχει ασχοληθεί και με ζητήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, αστικής γεωργίας και των σχετικών κινημάτων μετάβασης και ανάκαμψης. Μέλος του διεπιστημονικού ερευνητικού μεσογειακού Δικτύου Foncimed που ασχολείται με τις χρήσεις γης στη Μεσόγειο.

Γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Γεωγραφία, Περιβαλλοντική Πολιτική & Διακυβέρνηση