ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΕΝΤΟΜΑΣ

ΕΔΙΠ

Ο Λάζαρος Τεντόμας διδάσκει στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου ως Ε.ΔΙ.Π από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24. Επίσης διδάσκει στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» του Τμήματος Εκπαίδευση και Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας. Δίδαξε ως Εντεταλμένος Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου (2020-21). Από το 2004 μέχρι το 2023 ήταν εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την τριετία 2017-2020 εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμηςκαι Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου με επιβλέποντα τον καθηγητή Νίκο Θεοτοκά. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου το2011 με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές (2005-7) στις Σπουδές Αναπηρίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Leeds (UK). Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής καιΚοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι συγγραφέας των μονογραφιών: Παιδιά Εξωτικά, Παιδιά Οικόσιτα: Μια ανθρωπολογική προσέγγιση της αναπηρίας και της ειδικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Redmarks), 2017 (β' ΄έκδοση 2022). Ελπίδες και Υποψίες για το Παρελθόν και το Μέλλον της Αναπηρίας: Αφηγήσεις της αναπηρίας στη μεταπολιτευτική Ελλάδα (Redmarks), 2020. Σαμικού Ε, Τεντόμας Λ, «Πήραμε τις Ζωές μας Πίσω;»: Μια ανθρωπολογική προσέγγιση του (μετα)πανδημικού λόγου στην Ελλάδα. Αλήστου Μνήμης (υπό έκδοση). Κείμενα του έχουν δημιοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους και σε ξένα και σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Γνωστικό αντικείμενο
Πολιτισμικοί και Κοινωνικοί Προσδιορισμοί της Αναπηρίας και της Ειδικής Εκπαίδευσης, Αναπηρία και Μεταπολίτευση, Ανθρωπολογία της Υγείας