Θεόδωρος Τζώνος

Ομότιμος Καθηγητής

Ομότιμος Καθηγητής Θεόδωρος Χαρ. Τζώνος, γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιο Δίκαιο». 1972. Πτυχίο Νομικής Θεσσαλονίκης. 1975. D.E.S. Droit Public Interne et Administration Publique, Université Paris I. 1979. Doctorat d’Etat en Droit, Université Paris I, mention très bien 1982- Επιμελητής στη Β΄Εδρα Διοικητικού Δικαίου στην τότε Πάντειο ΑΣΠΕ, 2002-Εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή. Κυριότερες δημοσιεύσεις (Μονογραφίες). Les infuences étrangeres en droit constitutionnel grec. 1979. Thèse de doctorat. Τοπική αυτοδιοίκηση και πολιτικά κόμματα. Θεσμικές συναρτήσεις και δυναμικές αλληλεπιδράσεις. εκδ. Αντ.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 1988. Το νομικό και πολιτικό καθεστώς των Σκοπίων.εκδ.Ι.Σιδέρης.Αθήνα 1994. Τα Συντάγματα της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. (Συνθετική παρουσίαση – Κείμενα), εκδ. Αντ.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2000. Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές., εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2010.

Γνωστικό αντικείμενο
Δημόσιο Δίκαιο