Παρασκευή Τουρή

ΕΤΕΠ

Από το Μάιο του 2016 αποτελεί μέλος Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Παρακολούθησε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα την κοινωνική μεταβολή αφού ολοκλήρωσε και το προπτυχιακό πρόγραμμα του ίδιου Τμήματος. Από το 2004 μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε πολλά προγράμματα  ως ερευνήτρια αλλά και ως υπεύθυνη για την διοικητική και οικονομική διαχείριση τους. Έχει αναλάβει τη διοργάνωση συνέδριων, σεμιναρίων και διεθνών συναντήσεων. Είναι μέλος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Παντείου Πανεπιστημίου.