Αδαμαντία Ζησοπούλου

Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Αδαμαντία Ζησοπούλου είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο διδακτορικής διατριβής: «Η Εξέλιξη της Στεγαστικής Πολιτικής στην Ελλάδα υπό το Πρίσμα των Πολιτικών Κοινωνικής Κατοικίας». Είναι Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2008) και πτυχιούχος Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2020). Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών Μ.Sc. Environmental Design and Engineering (2009) του UCL, καθώς και M.Sc. Management in Construction του Kingston University (2012). Είναι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα του Προγράμματος Κοινωνικής Φροντίδας του Τμήματος Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Εργάστηκε ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός για 14 έτη στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα υπηρετεί στο Τμήμα Κοινωνικών Πολιτικών Στέγασης της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Γνωστικό αντικείμενο
Στεγαστική Πολιτική