Αγγελική Ζουλάκη

Υποψήφια Διδάκτωρ

Η Αγγελική Ζουλάκη είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο της Δημογραφίας στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα διατριβής «Ο ρόλος γηγενών και αλλοδαπών για τις προοπτικές εξέλιξης του πληθυσμού στην Ευρώπη» με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Χρήστο Μπάγκαβο. Σπούδασε στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με θέμα διπλωματικής εργασίας «Δημογραφικές προβολές πληθυσμού ασφαλιστικών οργανισμών».

Είναι εκτελεστικό μέλος του Συμβουλίου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και έχει μακροχρόνια εμπειρία στην Κοινωνική και Επαγγελματική ασφάλιση. Επίσης, έχει εργαστεί στη διοίκηση έργων, ανάλυση και σχεδιασμό μηχανογραφικών εφαρμογών. Είναι εθνικός εμπειρογνώμονας στις ομάδες εργασίας για τη γήρανση του πληθυσμού (AWG) της EPC (Economic Policy Committee/ECOFIN) καθώς και της UNECE (United Nations, Economic Commission for Europe).

Έχει εκπονήσει πλήθος αναλογιστικών μελετών για συνταξιοδοτικά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Από το 2014 είναι συντονίστρια της ομάδας εκπόνησης μελετών για την αποτίμηση της Χρηματοοικονομικής Εξέλιξης του Ελληνικού Συνταξιοδοτικού Συστήματος στα πλαίσια των εργασιών του AWG/EPC καθώς και για λοιπούς σκοπούς. Επίσης, ασχολείται με την εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν σε ζητήματα που άπτονται στις δημογραφικές μεταβολές, στη μετανάστευση, στη γονιμότητα, στη δημογραφική γήρανση καθώς και τις επιπτώσεις τους στην αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας και κοινωνικής αποτελεσματικότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Γνωστικό αντικείμενο
Δημογραφία