ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 07/01/2022 .