ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΠΜΣ '' ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ '' ΑΚ.ΕΤΟΣ 2023-2024

                     

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΠΜΣ « ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ »

Η τελική κατάταξη των υποψηφίων για το ΔΠΜΣ « Κοινωνικά Δικαιώματα και Συνηγορία στις Κοινωνικές Υπηρεσίες » για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με βάση την συνολική τους βαθμολογία.

(Επιτυχόντες στο ΔΠΜΣ είναι οι πρώτοι δεκαπέντε (15) και οι υπόλοιποι κρίνονται επιλαχόντες με βάση τη σειρά κατάταξης).