ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ Α.Ε. 2022-2023

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα διδασκαλίας χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022