Ακύρωση υποδοχής της Καθηγήτριας Δ. Παπαδοπούλου στις 03/12/2018

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες ότι η Καθηγήτρια κα Δ. Παπαδοπούλου δεν θα δεχθεί σήμερα 03/12/2018 στο Γραφείο της στις προγραμματισμένες ώρες υποδοχής.