Ανακοίνωση υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής της ΥΔ κας Οικονομάκη Μαρίας

Ανακοινώνεται ότι η Υ.Δ. κα Οικονομάκη Μαρία  πρόκειται να υποστηρίξει τη διδακτορική της διατριβή δημόσια, ενώπιον Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής την Tρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00πμ, στο Εργαστήριο Σπουδών Φύλου  του Τμήματος (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πτέρυγα Στασινόπουλου (γυάλινο κτήριο), υπόγειο)Το θέμα της διατριβής είναι: «Οι επιπτώσεις των βασικών εννοιών, ορισμών και ταξινομήσεων που χρησιμοποιούνται στις έρευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών στη συγκρισιμότητα των αποτελεσμάτων μεταξύ των ερευνών ».