Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (8/5/2019)

Τα μέλη της Συνέλευσης καλούνται να προσέλθουν σε συνεδρίαση στις 08/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στo Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Τροποποίηση του Κανονισμού του ΠΜΣ
 2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος «Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής» για τo ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και ορισμός εξεταστών των μαθημάτων εισαγωγής
 3. Έγκριση αδειών μελών ΔΕΠ
 4. Φοιτητικά Θέματα
 5. Θέματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
 6. Θέματα Υποψηφίων Διδακτόρων
 7. Ορισμός Τριμελών Επιτροπών ανά κατηγορία αιτήσεων  νέων Υ.Δ.
 8. Επισκέπτες μεταδιδάκτορες ερευνητές Ν. 4009, Αρ. 16, παρ. 7  
 9. Σύσταση Επιστημονικού Συμβουλίου του Εργαστηρίου Κοινωνικής Πολιτικής
 10. Προτάσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2019 
 11. Απολογισμός του Διεθνούς Συνεδρίου του περιοδικού Historical Materialism με τίτλο"Rethinking crisis, resistance and strategy», Athens Conference, 2-5 May 2019
 12. Ανακοινώσεις της Προέδρου και των μελών της Συνέλευσης
 13. Ορισμός βασικών προπτυχιακών μαθημάτων και εξεταστών καθηγητών για διαγωνισμό χορήγησης υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό για το ακ. έτος 2018-19