ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τις εγγραφές των επιτυχόντων μετεγγραφών - μετακινήσεων είναι από τις 6 Δεκεμβρίου 2021 έως και τις 10 Ιανουαρίου 2022  

(σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 10.1.2022)