Ανακοίνωση μαθήματος 510194 και 510195

Ανακοινώνεται ότι τα μαθήματα Στατιστική Ι: Περιγραφική Στατιστική και Εισαγωγή στη θεωρία και τις μεθόδους των εμπειρικών κοινωνικών ερευνών θα ξεκινούν κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 8.45.