ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - (510178) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 7-11-2022, λόγω έκτακτης ανάγκης, δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα 510178 - "Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κοινωνικά Δικαιώματα" των διδασκόντων Δ. Παπαδοπούλου και Ν. Κουραχάνη.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει άμεσα