ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ « ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ »Α.Ε.2023-2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ « ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ » 

Α.Ε.2023-2024

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ  ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00-21:00

ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Α4