Εκδήλωση υποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών 2018 - 19

Ανακοινώνεται ότι στις 10/10/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στο ΚΕΚΜΟΚΟΠ (Αίθουσα διδασκαλίας, 5ος όροφος), θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση υποδοχής για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματoς. Ο στόχος είναι να παρουσιαστεί το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής".