Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Συνέλευσης (11/3/2020)

Καλούνται τα μέλη της Συνέλευσης σε συνεδρίαση στις 11/03/2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11.00 στo Εργαστήριο Σπουδών Φύλου του Τμήματος στο Πάντειο Παν/μιο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Επικαιροποίηση των μελών του Εσωτερικού και Εξωτερικού Μητρώου του Τμήματος