ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 510453 "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ"

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου η διδασκαλία του σεμιναρίου 510453 "Σύγχρονες τάσεις στον τομέα των εργασιακών σχέσεων" θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Γ3 (αντί της Δ12)

(Η αλλαγή της αίθουσας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη ημερομηνία)