ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΥ

Οι υποψήφιοι που θα εξεταστούν για το Δι-Ιδρυματικό μεταπτυχιακό θα ειδοποιηθούν εντός της ημέρας μέσω mail για την ημέρα και ώρα της εξέτασής τους.

*παρακαλούμε πολύ να κοιτάξετε και στα spam για τυχόν μήνυμα